Categories
Invitati si raspunsuri

Culori si nuante

Am fost ?i la campionatele europene individuale. Mare ?ans? de a vedea tot ce este mai bun ?n Europa la 14 ani. ?mi men?in p?rerea c? totul se joac? pentru punct, pentru a creea spa?ii ?n terenul advers ?i a ?ncerca de a da na?tere la crize de timp adversarilor. Ai nostrii s-au conformat tendin?ei, de data aceasta, ?i au ?ncercat un altfel de tenis dec?t cel pe care joac? acas?.

?n bun? parte au reu?it dar nu totdeauna te po?i l?uda cu c??tigarea unui meci pentru c?, ?n acest sport, po?i? juca prost dar se ?nt?mpl? s? c??tigi? sau po?i s? joci bine ?i s? se ?nt?mple s? pierzi. ?i Manole ?i Iordache au jucat bine, mai bine dec?t la europenele pe echipe, mai bine dec?t i-am vazut p?n? acum ?i ca urmare au f?cut meciuri reu?ite ?n compania unor adversari pe care nu-i ?nt?lne?ti zi de zi. Sorin a pierdut ?n turul 3 de la un juc?tor s? zicem atipic, grecul Tsitsipas. Un tip destul de ?nalt, slabu? dar cu o accelera?ie mare a mi?c?rilor ceea ca face ca adverasrii s? fie de multe ori surprin?i pe picior gre?it. Atac? mult ?i este obi?nuit s? fac? puncte din multe pozi?ii. Sorin a reu?it, ?n parte, s? ?l ?in? departe de fileu ?i s? ?l bage ?n raliuri incomode. Diferen?a a facut-o viteza mai mare de execu?ie a grecului care a impus un ritm foarte rapid. Mai departe grecul a f?cut semifinal?.

Alex a jucat ?n primii 16 cu un suedez tipic : ??nalt, blond cu ochii albastri?. Glumesc. ?n realitate suedezul Yemer este negru tuci, cu p?r ca de c?nep? ?i dac? ar ?ine ochii ?nchi?i, noaptea nu l-ai vedea. Juc?tor contrar tendin?elor, care scoate tot, care ??i permite s? nu fac? puncte ?i care a?teapt? cu mingii lungi ?i foarte bine plasate. Posed? o intui?ie extraordinar? drept pentru care unde dai acolo este ?i el. Ba chiar te a?teapt?. Alex a jucat formidabil 5 gheme. At?t. Dup? asta puterea de concentrare ?i ritmul lui Alex au sc?zut. La ora la scriu acest comentariu Yemer juca finala competi?iei.

Sorin si Alex

Ca o curiozitate trebuie men?ionat c? mul?i favori?i au pierdut ?n etapele de ?nceput inclusiv favoritul 1 englezul Clarke.

Cu regretul c? Borza, c??tig?tor aici anul trecut ?i ?mpreun? cu Frunz? c??tig?tori? la dublu, nu? fost ?imitat ?n acest an nu ?mi r?m?ne dec?t s? m? mul?umesc cu transmisiile de tenis de la olimpiad?. P?cat c? sunt comentate.

Paul BOZDOG
Antrenor

Foto: Iordache Sorin & Manole Alexandru; fotografie primita de la dl. Bozdog Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *